Henvisningsprocedure ved henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på klinikken:

Klinikken modtager patienter til røntgenundersøgelse henvist andetsteds fra, henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Henvisende enhed samt identitet og funktion på den der henviser
  • Den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen
  • Graviditetsforhold, når dette er relevant (kvinder i fødedygtig alder)
  • Tidligere relevante undersøgelser eller behandlinger, som den der henviser har, eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til

 

Databeskyttelsesforordning

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

Vi indsamler oplysninger om dine helbredsforhold og behandlingsoplysninger samt de oplysninger der ligger på dit sygesikringsbevis,  dvs. navn og adresse, cpr nummer og hvilken praktiserende læge du har. Desuden opbevarer vi dit telefonnummer og evt. mailadresse.

Med dit forudgående samtykke indsamler vi også helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner eller sygehus, hvis det kan have relevans for din behandling.

Alle data opbevares på en ekstern beskyttet server, og kan således ikke tilgås ved et evt. indbrud på klinikken. Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner at der er høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi underrette dig og Datatilsynet om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvilke foranstaltninger vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine data hos os.

Vi har pligt til at opbevare din journal indtil der er gået 10 år siden din sidste henvendelse til klinikken. Som patient har du aktindsigt, dvs. at du har ret til at læse din egen journal og evt. få udleveret en kopi af journalen. Hvis du  mener vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi kan ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Du er velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis der ønskes uddybende forklaring på ovenstående.