Priser

Prisen for behandling vil variere, alt efter om det er første gang, du kommer på klinikken, om det er et nyt problem, eller om det er et, du har modtaget behandling for tidligere. Og så er prisen selvfølgelig afhængig af hvilken type behandling, du modtager.

En opdateret prisoversigt findes på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside under punktet “For patienter” og “Tilskud” tryk her.
Priserne for kiropraktisk behandling er fastlagt på baggrund af en landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktorforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (den tidligere sygesikring).

Der gives tilskud til kiropraktisk behandling fra sygesikringen (det gule sygesikringskort) på ca. 25%. Til forskel fra tidligere (før 1. april 2004) gives der nu tilskud til et ubegrænset antal behandlinger.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ‘Danmark’, kan du få refunderet ca. 1/3 af dine udgifter til behandling i klinikken.

Husk at oplyse det til sekretæren, hvis du er medlem af Danmark, så kan vi indberette det elektronisk for dig.

Sundhedsforsikring

De fleste sundhedsforsikringer dækker udgifter til kiropraktisk behandling. Hvis du tegnet en privat helbredsforsikring, er dækket gennem din arbejdsplads eller via din pensionsordning, så oplys det da til sekretæren når du ringer til klinikken.

  • Nordic Netcare (Codan, If, Mølholm)
  • Doktorservice
  • Falck Healthcare (Topdanmark, Tryg)
  • PFA
  • Previa
  • SOS (Skandia)
  • Mølholm forsikring