VEDRØRENDE CORONA VIRUS

De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen pr 17. marts kl 13:00 :

I beskrivelsen fremgår det, at kritiske funktioner i sundhedsvæsenet opretholdes.

Dette betyder for kiropraktorpraksis, at der behandles:

1. Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning

2. Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab

Hvis du tilhører en af disse to grupper af patienter, bedes du ringe til klinikken og aftale tid. Du er også velkomme til at ringe, hvis du er i tvivl.

Hvis du har let feber, hoste eller forkølelse – bliv hjemme indtil du er rask og kontakt evt. egen læge.