Hvad er kiropraktisk behandling

De fleste forbinder kiropraktisk behandling med den såkaldte manipulationsbehandling, hvor det siger ”knæk”. Kiropraktisk behandling omfatter dog meget mere. Vi benytter os af mange forskellige typer af behandlinger samt forskellige teknikker. Alt sammen tilpasset den enkelte patient og de specifikke problemstillinger og med det formål at hjælpe dig bedst muligt, hurtigst muligt. Vi lægger vægt på at give dig nogle redskaber til løbende at understøtte vores behandling, dvs. øvelser du kan lave hjemme, samt instruktion og træningsprogrammer for at forebygge fremtidige problemer i bevægapparatet.

Manipulationsbehandling

9.1-748x1024

En behandlingsform, hvor led, som ikke bevæger sig frit, løsnes op. Ved behandlingen laves et hurtigt stræk af led og ledkapsel, som øger leddets bevægelighed og bidrager til at muskulaturen omkring leddet afslappes. Behandlingen giver en karakteristisk knæklyd, hvilket er det, de fleste forbinder med en traditionel kiropraktik behandling.

Mobilisationsbehandling

7.1-748x1024

Forskellige teknikker, hvor leddenes bevægelighed øges uden brug af manipulation. Det vil sige, at det ikke giver ‘knæk-lyde’ ved behandlingen. Bruges i de tilfælde hvor manipulationsbehandling ikke er optimal f. eks. ved høj eller lav alder, knogleskørhed eller hvor patienten f.eks. er utryg ved manipulation.

Triggerpunktsbehandling

6.1-748x1024

Tryk på ømme punkter i musklen, såkaldte triggerpunkter eller myoser, hvorved en kendt smerte fremkaldes (fx hovedpine, iskiassmerter, armsmerter m.m.). Gør at de ømme punkter og smerten lindres, hvorved musklen bliver mere afslappet. Udføres både på klinikken og som hjemmeøvelse.

IMG_0164_2

Øvelser hvor musklen skiftevis aktiveres og strækkes for at opnå færre smerter og øget smidighed samt styrke i musklen. Kan både udføres på klinikken og som hjemmeøvelse.

Bruges til behandling af nerveirritation/nervekompression i nakken. Der gives rytmisk stræk af nakken således, at pladsforholdene omkring den trykkede nerve bedres og den lokale hævelse og irritation kan aftage.

Retningsspecifikke øvelser / McKenzieøvelser:
En behandlingsteknik hvor bruskskiverne behandles og aflastes således, at irritation, hævelse og smerter i bruskskiven aftager. Bruges i de tilfælde hvor ryg- eller arm/bensmerter stammer fra bruskskiverne.

4.1-748x1024

Øvelser hvor specifikke musklers styrke og udholdenhed øges. Har til formål at styrke ryggen, forbedre holdningen og forebygge tilbagefald af et givent problem. Øvelserne kan gives som hjemmetræning, men i nogle tilfælde kan der være behov for, at træningen foregår i et træningscenter eller hos en fysioterapeut under opsyn.

Akupunktur

En behandling, hvor der sættes tynde nåle i triggerpunkter eller akupunkturpunkter. Ligesom ved triggerpunktsbehandling er formålet at få smertereduktion og bedre funktion af musklen og dermed hurtigere effekt af den øvrige behandling. Er du bange for nåle, er der andre muligheder.