Journal
Vi fører journal ved hver konsultation. Du har mulighed for at få printet en kopi af denne journal.

Utilsigtede hændelser
Hvis noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kaldes det en utilsigtet hændelse. Sker en sådan, vil dette altid blive indrapporteret til Styrelsen for Patientsikkerhed af den sundhedsfaglige person, der bliver bekendt med den utilsigtede hændelse. Du har også mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klager
Er der noget du er utilfreds med i forbindelse med behandlingen, har du mulighed for at indsende en patientklage til Styrelsen for Patientklager her: https://stpk.dk/da/
Din behandler kan assistere med udfærdigelsen af klagen, hvis der er behov for dette.
Er der noget i klinikken du er utilfreds med, er du velkommen til at rette henvendelse direkte til os. Vi tager din henvendelse alvorligt og vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt.

Samtykke
Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, herunder egen læge, er gældende i 12 måneder, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Dit samtykke til behandling, behandlingsplan og røntgenundersøgelse er gældende for det aktuelle problem, du er i behandling for. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.
For at kunne behandle dig er vi nødt til at oprette en journal. Denne journal har vi pligt til at opbevare i mindst 10 år.

Til toppen