Manipulation

Er der tale om dysfunktion i et led, kan kiropraktoren hjælpe leddet til at få normal funktion ved en manipulation. Ved dette forstår de fleste at det siger knæk fra leddet, men der findes blidere teknikker som opnår det samme uden at det siger knæk.

Til toppen